Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Руски :: Лекција 99 Канцеларија: Биро

Вокабулар

Барам хефталица
Я ищу степлер
Игличка (за плутена табла)
Канцелярская кнопка
Молив
Карандаш
Книга
Книга
Хартија
Бумага
Лаптоп
Блокнот
Слајдови
Слайды
Календар
Календарь
Лента
Скотч
Треба да најдам мапа
Мне нужно найти карту

Повеќе лекции по руски