ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

ინგლისური :: გაკვეთილი 88 შვებულება: ძირითადი საქმიანობები

ლექსიკონი

მე მიყვარს შაშის თამაში
I like to play checkers
კარტის თამაში მინდა
I want to play cards
ჭადრაკის თამაში არ მიყვარს
I don’t like to play chess
რესტორანში არ უნდა წავიდე
I don’t need to go to the restaurant
მიყვარს ქაღალდის ფრანის გაშვება
I like to fly a kite
მთაზე ასვლა არ მიყვარს
I don’t like mountain climbing
მიყვარს ველოსიპედით სიარული
I like to ride a bike
ვიდეო თამაშების თამაში არ მინდა
I don’t want to play video games
მიყვარს ცეკვა
I like to dance
თამაში მიყვარს
I like to play
შინ უნდა დავბრუნდე
I need to go back home
უნდა დავიძინო
I need to go to sleep
ლექსების წერა მიყვარს
I like to write poems

მეტი ინგლისურის გაკვეთილები