ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

ინგლისური :: გაკვეთილი 43 მოგზაურობა: სად არის ჩემი ბარგი?

ლექსიკონი

ბარგის მიღების ზონა
Baggage claim area
კონვეიერის ზოლი
Conveyor belt
ბარგის ურიკა
Baggage cart
ბარგის მოთხოვნის ბარათი
Baggage claim ticket
დაკარგული ბარგი
Lost baggage
დაკარგული და ნაპოვნი ნივთები
Lost and found
მებარგული
Porter
ლიფტი
Elevator
მოძრავი ბილიკი
Moving walkway
შემოსასვლელი
Entrance
გასასვლელი
Exit
ფულის გაცვლა
Money exchange
ავტობუსის გაჩერება
Bus stop
მანქანების გაქირავება
Car rental

მეტი ინგლისურის გაკვეთილები