ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

ინგლისური :: გაკვეთილი 31 საპირისპირო: ადვილი/რთული

ლექსიკონი

ადვილი
Easy
რთული
Difficult
იგივე
Same
განსხვავებული
Different
მოქაჩვა
Pull
მიწოლა
Push
ცოტა
Few
ბევრი
Many
ხანგრძლივი
Long
მოკლე
Short
არაფერი
Nothing
რაღაცა
Something

მეტი ინგლისურის გაკვეთილები