ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

იტალიური :: გაკვეთილი 34 საპირისპირო: მეტი/ნაკლები

ლექსიკონი

მეტი
Più
ნაკლები
Meno
სწორი
Giusto
არასწორი
Sbagliato
ბედნიერი
Felice
სევდიანი
Triste
სუფთა
Pulito
ჭუჭყიანი
Sporco
ცოცხალი
Vivo
მკვდარი
Morto
გვიან
Tardi
ადრე
Presto

მეტი იტალიურის გაკვეთილები