ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

პორტუგალიური :: გაკვეთილი 106 დასაქმება: მონაცემთა შეყვანა

ლექსიკონი

მსხვილი (ტექსტი)
Negrito
ნიმუში
Modelo (o)
უპირატესობები
Preferências (as)
მონიშნეთ ეს უჯრა
Marcar a caixa de seleção
ფაილის გადაცემა
Transferência de arquivo (a)
სისტემაში შესვლა
Fazer logon
საკვანძო სიტყვა
Palavra-chave (a)
მომხმარებლის სახელი
Nome de usuário (o)
პაროლი
Senha (a)
ციფრული ხელმოწერა
Assinatura digital
საზოგადოებრივი დომენი
Domínio público (o)
გამტარუნარიანობა
Largura de banda (a)
ბანერი
Faixa (a)
გამოსახულება
Ícone (o)
ხშირად დასმული შეკითხვები
Perguntas frequentes (as)

მეტი პორტუგალიურის გაკვეთილები