ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

პორტუგალიური :: გაკვეთილი 99 ოფისი: მაგიდა

ლექსიკონი

სტეპლერს ვეძებ
Estou procurando um grampeador
ჭიკარტი
Tachinha (a)
ფანქარი
Lápis (o)
წიგნი
Livro (o)
ქაღალდი
Papel (o)
ბლოკნოტი
Caderno (o)
სლაიდები
Slides (os)
კალენდარი
Calendário (o)
საზომი ლენტი
Fita (a)
რუკა უნდა ვიპოვო
Eu preciso encontrar um mapa

მეტი პორტუგალიურის გაკვეთილები