ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

პორტუგალიური :: გაკვეთილი 97 ოფისი: აღჭურვილობა

ლექსიკონი

ფაქსის მანქანა
Fax (o)
ქსეროქსი
Fotocopiadora (a)
ტელეფონი
Telefone (o)
პროექტორი
Projetor (o)
კომპიუტერი
Computador (o)
ეკრანი
Tela (a)
პრინტერი მუშაობს?
A impressora está funcionando?
დისკი
Disco (o)
კალკულატორი
Calculadora (a)

მეტი პორტუგალიურის გაკვეთილები