ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 91 შვებულება: მწერები

ლექსიკონი

მწერები არ მიყვარს
Ich mag keine Insekten
ფუტკარი
Biene (die)
ყოველთვის ამდენი ბუზია?
Sind hier immer so viele Fliegen?
რა სახის ობობა?
Welche Art von Spinne?
ჭია
Wurm (der)
პეპელა
Schmetterling (der)
ჭიამაია
Marienkäfer (der)
ჭიანჭველა
Ameise (die)
მუხლუხი
Raupe (die)
ტარაკნები ბინძურია
Küchenschaben sind dreckig
ეს არის მწერების საწინააღმდეგო საშუალება
Das ist Insektenschutz

მეტი გერმანულის გაკვეთილები