ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 90 შვებულება: გარეული ცხოველები

ლექსიკონი

აქ ბევრი ბაყაყია
Hier gibt es viele Frösche
ეს თხებია?
Sind das Ziegen?
იხვი
Ente (die)
თუთიყუშს შეუძლია ლაპარაკი?
Kann der Papagei sprechen?
კუ
Schildkröte (die)
მაიმუნი
Affe (der)
გველი შხამიანია?
Ist die Schlange giftig?
ძროხა
Kuh (die)
ხვლიკი
Eidechse (die)
თაგვი
Maus (die)
ნიანგი
Krokodil (das)

მეტი გერმანულის გაკვეთილები