ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 84 პლაჟი: ფრთხილად წყალქვეშა დინება

ლექსიკონი

პლაჟი ქვიშიანია?
Ist es ein Sandstrand?
აქ არის მაშველი?
Gibt es einen Badewärter?
რა საათებში?
Zu welchen Zeiten?
ბავშვებისათვის უსაფრთხოა?
Ist es sicher für Kinder?
აქ ბანაობა უსაფრთხოა?
Ist es sicher zu schwimmen?
აქ ბანაობა შეგვიძლია?
Können wir hier schwimmen?
წყალი ცივია?
Ist das Wasser kalt?
აქ ყვინთაობა შეგვიძლია?
Können wir hier gefahrlos tauchen?
აქ სახიფათო წყალქვეშა დინებაა?
Gibt es gefährlichen Sog?
რომელ საათზეა მოქცევა?
Wann ist Flut?
რომელ საათზეა უკუქცევა?
Wann ist Ebbe?
დინება ძლიერია?
Gibt es gefährliche Strömungen?
კუნძულზე როგორ მოვხვდები?
Wie komme ich zur Insel?
არის ნავი, იქ რომ წაგვიყვანოს?
Kann uns ein Boot bringen?

მეტი გერმანულის გაკვეთილები