ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 82 პლაჟი: ზღვის ბინადრები

ლექსიკონი

ზღვის ნიჟარა
Muschel (die)
ზღვის ცხენთევზა
Seepferdchen (das)
ვეშაპი
Wal (der)
კიბორჩხალი
Krebs (der)
დელფინი
Delfin (der)
სელაპი
Seerobbe (die)
ზღვის ვარსკვლავა
Seestern (der)
თევზი
Fisch (der)
ზვიგენი
Haifisch (der)
პირანია
Piranha (der)
მედუზა
Qualle (die)

მეტი გერმანულის გაკვეთილები