ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 68 რესტორანი: გადახდა

ლექსიკონი

ჭამეთ
Essen
დალიეთ
Trinken
შეიძლება, მენეჯერს დაველაპარაკო?
Kann ich mit dem Manager sprechen?
რა არის ეს?
Was ist das?
ანგარიში
Geldschein (der)
მომსახურებისათვის ნაჩუქარი ფული
Trinkgeld (das)
შემიძლია საკრედიტო ბარათით გადახდა?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
რამდენი უნდა მოგართვათ?
Was schulde ich Ihnen?
თუ შეიძლება, ანგარიში მომიტანეთ
Die Rechnung bitte
გაქვთ სხვა საკრედიტო ბარათი?
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
ქვითარი მჭირდება
Ich brauche eine Quittung
სად არის აბაზანა?
Wo ist die Toilette?
გასასვლელი
Ausgang (der)
შემოსასვლელი
Eingang (der)
გმადლობთ კარგი მომსამსახურებისთვის
Vielen Dank für die gute Bedienung

მეტი გერმანულის გაკვეთილები