ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 65 რესტორანი: როგორ მოგეწონათ საჭმელი?

ლექსიკონი

ეს ჭუჭყიანია
Das ist schmutzig
შეგიძლიათ, ხილი მომიტანოთ?
Können Sie mir Obst bringen?
შეგიძლიათ, წყალი დამიმატოთ?
Können Sie mir noch etwas Wasser bringen?
ძალიან გემრიელი იყო
Das war köstlich
ეს ცხარეა?
Ist es scharf?
თევზი ახალია?
Ist der Fisch frisch?
ტკბილია?
Sind sie süß?
მჟავე
Sauer
საჭმელი ცივია
Das Essen ist kalt
ცივია
Es ist kalt

მეტი გერმანულის გაკვეთილები