ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

გერმანული :: გაკვეთილი 42 მოგზაურობა: გამგზავრება და ჩამოსვლა

ლექსიკონი

გამგზავრება
Abflug (der)
აფრენა
Start (der)
დაშვება
Landung (die)
ასაფრენი ბილიკი
Landebahn (die)
ჩამოსვლა
Ankunft (die)
ტერმინალის შენობა
Abfertigungshalle (die)
არამწეველთა განყოფილება
Nichtraucherbereich (der)
საბაჟო
Zollabfertigung (die)
დაუბეგრავი
Zollfrei
დაცვის თანამშრომელი
Sicherheitspersonal (das)
ლითონის დეტექტონი
Metalldetektor (der)
რენტგენის მანქანა
Röntgengerät (das)
იდენტიფიკაციის ფორმა
Ausweisdokument (das)

მეტი გერმანულის გაკვეთილები