ლექსიკონის გაკვეთილი სასწავლო ბარათები ლექსიკონის გამოკითხვა იქსიკი და ნოლიკი თამაში კონცენტრაციის თამაში მოსმენის თამაში

ესპანური :: გაკვეთილი 17 მიმართულებები: დერეფნის ბოლოს

ლექსიკონი

პირდაპირ
Recto
უკან
Atrás
წინ
Al frente
შიგნით
Adentro
გარეთ
Afuera
აქ
Aquí
იქ
Allá
კედლის გაყოლებაზე
A lo largo de la pared
აქვე ახლოს
A la vuelta de la esquina
მაგიდასთან
En el escritorio
რიგში
En la fila
ქვემოთკენ
Abajo
ზემოთკენ
Arriba
დერეფნის ბოლოს
Al fondo del pasillo

მეტი ესპანურის გაკვეთილები