Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 77 Cibo: Frutti di mare

Vocabolario

Pesce
yú 鱼
Crostacei
bèi lèi 贝类
Branzino
lú yú 鲈鱼
Salmone
sān wén yú 三文鱼
Aragosta
lóng xiā 龙虾
Granchio
páng xiè 螃蟹
Cozza
bàng lèi 蚌类
Ostrica
mŭ lì 牡蛎
Merluzzo
xuĕ yú 鳕鱼
Vongola
gé lí 蛤蜊
Gambero
xiā 虾
Tonno
jīn qiāng yú 金枪鱼
Trota
zūn yú 鳟鱼
Sogliola
tă mă yú 鳎鰢鱼
Pescecane
shā yú 鲨鱼