Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 74 Cibo: Carni

Vocabolario

Manzo
niú ròu 牛肉
Vitello
xiăo niú ròu 小牛肉
Prosciutto
huŏ tuĭ 火腿
Pollo
jī ròu 鸡肉
Tacchino
huŏ jī ròu 火鸡肉
Anatra
yā ròu 鸭肉
Pancetta
péi gēn 培根
Hot dog
rè gŏu 热狗
Hamburger
hàn băo bāo 汉堡包
Bistecca
niú pái 牛排
Maiale
zhū ròu 猪肉
Salsiccia
xiāng cháng 香肠
Braciola di agnello
yáng pái 羊排
Braciola di maiale
zhū pái 猪排