Italiano Cinese Lezione 51 Vocabolario

Cinese :: Lezione 51. In giro per la città: Luoghi

loading

Vocabolario :: Cinese Italiano

zài chéng shì nèi 在城市内
In città
shŏu dū 首都
Capitale
yóu jú 邮局
Ufficio postale
shì chăng 市场
Mercato
miàn bāo fáng 面包房
Panificio
shū diàn 书店
Libreria
yào diàn 药店
Farmacia
gōng yuán 公园
Parco
fàn diàn 饭店
Ristorante
diàn yĭng yuàn 电影院
Cinema
jiŭ bā 酒吧
Bar
yín háng 银行
Banca
yī yuàn 医院
Ospedale
jiào táng 教堂
Chiesa