Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Cinese :: Lezione 22 Persone: Ragazze e ragazzi

Vocabolario

Bambino
nán hái 男孩
Bambina
nǚ hái 女孩
Donna
nǚ rén 女人
Uomo
nán rén 男人
Ragazzo
nán péng you 男朋友
Ragazza
nǚ péng you 女朋友
Cugina
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Cugino
biăo xiōng dì 表兄弟
Zia
ā yí 阿姨
Zio
shū shu 叔叔
Moglie
qī zi 妻子
Marito
zhàng fu 丈夫