Italiano Giapponese Lezione 93 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 93. Salute: Malato

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

watashi ha isha ni mi te morau hitsuyou ga ari masu 私は医者に診てもらう必要があります
Mi serve un dottore
isha ha i masu ka 医者はいますか?
Il dottore è in ambulatorio?
kibun ga yoku ari mase n 気分がよくありません
Non mi sento bene
watashi ha byouki desu 私は病気です
Sono ammalato
i ga itai desu 胃が痛いです
Mi fa male lo stomaco
atama ga itai desu 頭が痛いです
Mi fa male la testa
yoko ni naru hitsuyou ga ari masu 横になる必要があります
Devo distendermi
nodo ga itai desu 喉が痛いです
Mi fa male la gola
watashi ha hakike ga shi masu 私は吐き気がします
Ho la nausea
watashi ha arerugiー mochi desu 私はアレルギー持ちです
Ho un’allergia
geri wo shi te i masu 下痢をしています
Ho la diarrea
kurakura shi masu クラクラします
Mi gira la testa
kata zutsuu ga ari masu 片頭痛があります
Ho un’emicrania