Italiano Giapponese Lezione 86 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 86. Vacanza: Cose che mi piace fare

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

watashi ha shashin wo toru no ga suki desu 私は写真を撮るのが好きです
Mi piace fare fotografie
watashi ha gitaー wo ensou suru no ga suki desu 私はギターを演奏するのが好きです
Mi piace suonare la chitarra
watashi ha amimono wo suru no ga suki de ha ari mase n 私は編み物をするのが好きではありません
Non mi piace lavorare a maglia
watashi ha e wo egaku no ga suki de ha ari mase n 私は絵を描くのが好きではありません
Non mi piace dipingere
watashi ha dokusho ga suki desu 私は読書が好きです
Mi piace leggere
watashi ha mokei hikouki wo tsukuru no ga suki de ha ari mase n 私は模型飛行機を作るのが好きではありません
Non mi piace costruire modelli di aerei
watashi ha ongaku wo kiku no ga suki desu 私は音楽を聴くのが好きです
Mi piace ascoltare la musica
watashi ha kitte wo atsumeru no ga suki desu 私は切手を集めるのが好きです
Mi piace fare la raccolta di francobolli
watashi ha utau koto ga suki de ha ari mase n 私は歌うことが好きではありません
Non mi piace cantare
watashi ha e wo egaku koto ga suki desu 私は絵を描くことが好きです
Mi piace disegnare