Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 69 Cibo: Negozio di alimentari

Vocabolario

Negozio di alimentari
shokuryou hin ten 食料品店
Il negozio di alimentari è aperto
shokuryou hin ten ga hirai te i masu 食料品店が開いています
Carrello
shoppingu kaーto ショッピングカート
Cestino
kago かご
Hai del riso?
o bei ha ari masu ka お米はありますか?
Comprare
kau 買う
Pagare
shiharau 支払う
In quale corsia?
dono tsuuro desu ka どの通路ですか?
Macelleria
seiniku ten 精肉店
Panificio
pan ya パン屋
Cucinare
ryouri suru 料理する
Dov’è l’acqua?
mizu ha doko ni ari masu ka 水はどこにありますか?
Mangiare in famiglia
kazoku to issho ni yuushoku wo toru 家族と一緒に夕食を取る
Ho fame
onaka ga sui te i masu お腹がすいています
Preparare la tavola
shokuji no junbi wo suru 食事の準備をする