Italiano Giapponese Lezione 69 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 69. Cibo: Negozio di alimentari

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

shokuryou hin ten 食料品店
Negozio di alimentari
shokuryou hin ten ga hirai te i masu 食料品店が開いています
Il negozio di alimentari è aperto
shoppingu kaーto ショッピングカート
Carrello
kago かご
Cestino
o bei ha ari masu ka お米はありますか?
Hai del riso?
kau 買う
Comprare
shiharau 支払う
Pagare
dono tsuuro desu ka どの通路ですか?
In quale corsia?
seiniku ten 精肉店
Macelleria
pan ya パン屋
Panificio
mizu ha doko ni ari masu ka 水はどこにありますか?
Dov’è l’acqua?
ryouri suru 料理する
Cucinare
kazoku to issho ni yuushoku wo toru 家族と一緒に夕食を取る
Mangiare in famiglia
onaka ga sui te i masu お腹がすいています
Ho fame
shokuji no junbi wo suru 食事の準備をする
Preparare la tavola