Italiano Giapponese Lezione 61 Vocabolario

Giapponese :: Lezione 61. Negozio: Comprare qualcosa

loading

Vocabolario :: Giapponese Italiano

nekkuresu wo sagashi te i masu ネックレスを探しています
Vorrei una collana
heiten jikan ha nan ji desu ka 閉店時間は何時ですか?
A che ora chiude il negozio?
uridashi ha shi te i masu ka 売出しはしていますか?
Ci sono saldi?
genkin de harai masu 現金で払います
Pago in contanti
kono shouhin wo kiーpu shi te morae masu ka この商品をキープしてもらえますか?
Puoi mettermelo da parte?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Prendi carte di credito?
kono shouhin wo koukan shi tai no desu ga この商品を交換したいのですが
Vorrei cambiare questo
henpin deki masu ka 返品できますか?
Posso riportarlo indietro?
kaiten 開店
Aperto
heiten 閉店
Chiuso
hiruyasumi jikan heiten 昼休み時間閉店
Chiuso per pausa pranzo
ryoushuu sho 領収書
Scontrino
koshou shi te iru 故障している
Difettoso
koware te iru 壊れている
Rotto
ideguchi 出口
Uscita
irikuchi 入口
Entrata
hanbai sutaffu 販売スタッフ
Commesso