Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 48 Albergo: Prenotazioni

Vocabolario

Puoi consigliare un albergo economico?
kakuyasu hoteru de o susume ha ari masu ka 格安ホテルでお勧めはありますか?
Quanto costa alla notte?
ippaku haku ikura desu ka 1泊いくらですか?
Mi fermo tre settimane
watashi ha san shuukan taizai shi masu 私は3週間滞在します
Quanto costa alla settimana?
ichi shuukan atari ikura desu ka 1週間あたりいくらですか?
Ci sono camere libere?
kuu shitsu ha gozai masu ka 空室はございますか?
C’è la piscina?
puーru ha ari masu ka プールはありますか?
Dov’è la piscina?
puーru ha doko desu ka プールはどこですか?
Posso vedere la camera?
o heya wo mi te mo ii desu ka お部屋を見てもいいですか?
C’è qualcosa di più economico?
motto yasui mono ha ari masu ka もっと安いものはありますか?
C’è il ristorante?
resutoran ha ari masu ka レストランはありますか?