Lezione di pronuncia Flashcards Quiz di vocabolario Tris Memory Quiz di ascolto

Giapponese :: Lezione 44 Viaggiare: Dove stai andando?

Vocabolario

Dove sei diretto?
anata ha doko he iku no desu ka あなたはどこへ行くのですか?
Quanti bagagli hai?
o mochi no baggu ha nan ko desu ka お持ちのバッグは何個ですか?
Vado in vacanza
watashi ha kyuuka ni iki masu 私は休暇に行きます
A quale terminal devi andare?
dochira no taーminaru wo o sagashi desu ka どちらのターミナルをお探しですか?
Vado in viaggio d’affari
watashi ha shucchou ni iki masu 私は出張に行きます
Vorrei un posto lungo il corridoio
tsuuro gawa no seki wo kibou shi masu 通路側の席を希望します
Vorrei un posto vicino al finestrino
madogawa no seki wo kibou shi masu 窓側の席を希望します
Perché l’aereo è in ritardo?
naze hikouki ga okure te iru no desu ka なぜ飛行機が遅れているのですか?
Allacciare la cintura di sicurezza
shiーtoberuto wo o shime kudasai シートベルトをお締めください
Cerco il terminal A
taーminaru ei no basho wo sagashi te i masu ターミナルAの場所を探しています
Posso avere una coperta?
buranketto wo mo tte ki te morae masu ka ブランケットを持って来てもらえますか?
A che ora atterriamo?
chakuriku yotei ha nan ji desu ka 着陸予定は何時ですか?
Il terminal B è per i voli internazionali
taーminaru biー ha kokusaisen senyou desu ターミナルBは国際線専用です