Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 83 Pantai: Mari kita pergi berenang

Kosa kata

Air
shuĭ 水
Kolam
yóu yŏng chí 游泳池
Penyelamat
jiù shēng yuán 救生员
Papan apung
chōng làng băn 冲浪板
Snorkel
qián shuĭ tōng qì guăn 潜水通气管
Snorkeling
fú qián 浮潜
Selancar
chōng làng 冲浪