Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 77 Makanan: Hidangan laut

Kosa kata

Ikan
yú 鱼
Kerang-kerangan
bèi lèi 贝类
Ikan kakap
lú yú 鲈鱼
Ikan salmon
sān wén yú 三文鱼
Lobster
lóng xiā 龙虾
Kepiting
páng xiè 螃蟹
Remis
bàng lèi 蚌类
Tiram
mŭ lì 牡蛎
Ikan kod
xuĕ yú 鳕鱼
Kerang
gé lí 蛤蜊
Udang
xiā 虾
Ikan tuna
jīn qiāng yú 金枪鱼
Ikan kerapu
zūn yú 鳟鱼
Ikan sebelah
tă mă yú 鳎鰢鱼
Ikan hiu
shā yú 鲨鱼