Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 76 Makanan: Minuman dan makanan

Kosa kata

Kopi
kā fēi 咖啡
Mi
miàn tiáo 面条
Teh
chá 茶
Soda
qì shuĭ 汽水
Air
shuĭ 水
Jeruk nipis peras
níng méng shuĭ 柠檬水
Jus jeruk
jú zi shuĭ 橘子水
Saya ingin segelas air
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
Kentang goreng
zhá shŭ tiáo 炸薯条
Permen
táng 糖
Coklat
qiăo kè lì 巧克力
Permen karet
kŏu xiāng táng 口香糖