Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 73 Makanan: Produk susu

Kosa kata

Produk susu
rŭ zhì pĭn 乳制品
Susu
niú năi 牛奶
Es krim
bīng qí lín 冰淇淋
Mentega
huáng yóu 黄油
Keju
năi lào 奶酪
Krim
năi yóu 奶油
Makanan beku
bīng dòng shí pĭn 冰冻食品
Yogurt
suān năi 酸奶
Telur
jī dàn 鸡蛋