Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 51 Di sekeliling kota: Tempat

Kosa kata

Di kota
zài chéng shì nèi 在城市内
Ibu kota
shŏu dū 首都
Kantor pos
yóu jú 邮局
Pasar
shì chăng 市场
Toko roti
miàn bāo fáng 面包房
Toko buku
shū diàn 书店
Apotek
yào diàn 药店
Taman
gōng yuán 公园
Restoran
fàn diàn 饭店
Bioskop
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Bank
yín háng 银行
Rumah sakit
yī yuàn 医院
Gereja
jiào táng 教堂