Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 41 Perjalanan: Di atas pesawat

Kosa kata

Tempat bagasi
xíng li cāng 行李舱
Meja baki
chá jī 茶几
Lorong
tōng dào 通道
Baris
pái 排
Kursi
zuò wèi 座位
Bantal
zhĕn tou 枕头
Headphone
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
Sabuk pengaman
ān quán dài 安全带
Ketinggian
hăi bá 海拔
Pintu darurat
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
Pelampung
jiù shēng yī 救生衣
Sayap
jī yì 机翼
Ekor
jī wĕi 机尾