Pelajaran kosa kata Kartu flash Kuis kosa kata Catur jawa Game memori Kuis mendengarkan

Bahasa Tiongkok :: Pelajaran 18 Arah: Di mana?

Kosa kata

Di belakang
hòu mian 后面
Di depan
qián miàn 前面
Di samping
páng biān 旁边
Pintu pertama di sebelah kanan
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
Di lampu merah keempat, belok kanan
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
Apakah Anda mengerti?
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
Utara
bĕi fāng 北方
Barat
xī fāng 西方
Selatan
nán fāng 南方
Timur
dōng fāng 东方
Ke kanan
xiàng yòu biān 向右边
Ke kiri
xiàng zuŏ biān 向左边
Apakah ada lift?
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
Ada di mana tangganya?
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
Dalam arah mana?
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
Pintu kedua di sebelah kiri
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
Di pojokan belok kiri
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐