Հայերեն Չինարեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

zì dòng huàn xíng 自动换行
Բառերի ծալում
wăng luò kōng jiān 网络空间
Կիբերտարածության
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
tōng xùn lù 通讯录
Հասցեների գրքույկ
shōu jiàn rén 收件人
Ստացող
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Թափոնափոստ
huí fù quán bù 回复全部
Պատասխանել բոլորին
fù jiàn 附件
Կցված ֆայլեր
tiē fù shŭ 贴,附属
Կցել
zhŭ tí 主题
Թեմա