Հայերեն Չինարեն Դաս 107 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 107. Համակարգիչ՝ մասեր

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

jiàn pán 键盘
Ստեղնաշար
àn niŭ 按钮
Կոճակ
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Ծնկադիր համակարգիչ
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Մոդեմ
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Մկնիկի կոճակ
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Մկնիկի տակդիր
shŭ biāo 鼠标
Մկնիկ
shù jù kù 数据库
Տվյալների շտեմարան
jiăn tiē băn 剪贴板
Սեղմատախտակ