Հայերեն Չինարեն Դաս 105 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 105. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործման տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

făn huí 返回
Հետ
xiàng qián 向前
Առաջ
băo cún 保存
Պահել
liú lăn 浏览
Որոնել (համացանցում)
xià zăi 下载
Բեռնել
yùn xíng 运行
Աշխատացնել (կատարել)
diăn jī 点击
Սեղմել
tuō dòng 拖动
Քաշել
tuì chū 退出
Թողնել
zuì xīn de 最新的
Թարմացված
gēng xīn 更新
Թարմացնել
xià lā cài dān 下拉菜单
Իջնող ցանկ
tíng zhĭ 停止
Դադարեցնել