Հայերեն Չինարեն Դաս 104 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 104. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի ուսումնասիրություն

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

zhŭ yè 主页
Գլխավոր էջ
shàng chuán 上传
Վերբեռնել
xuăn zé 选择
Ընտրել
wén jiàn jiā 文件夹
Թղթապանակ
gōng jù lán 工具栏
Գործիքադարակ
hòu tuì 后退
Վերադառնալ
shū qiān 书签
Էջանիշ
xié xiàn 斜线
Թեք գիծ (/)
mào hào 冒号
Կրկնակետ (:)
diăn com 点com
Կետ քոմ