Արտասանության դասեր Ֆլեշ քարտեր Բառային վիկտորինա «Իքսեր և զրոներ» խաղ Հիշողության խաղ Լսողական վիկտորինա

Չինարեն :: Դաս 101 Զբաղվածություն՝ աշխատանքի դիմում

Բառապաշար

Ես աշխատանք եմ փնտրում
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Կարո՞ղ եք ցույց տալ Ձեր կենսագրականը:
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Ահա իմ կենսագրականը
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Կա՞ն արդյոք երաշխավորողներ, որոնց կարող եմ դիմել:
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Ահա ինձ երաշխավորների ցուցակը:
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Որքա՞ն փորձ ունեք:
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ աշխատում եք այս ոլորտում:
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 տարի
sān nián 3年
Ես ավագ դպրոց եմ ավարտել
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Ես քոլեջ եմ ավարտել
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Փնտրում եմ կես դրույքով աշխատանք
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Ցանկանում եմ աշխատել լրիվ դրույքով
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Դուք բժշկական ապահովագրություն տրամադրու՞մ եք:
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Այո, այստեղ աշխատելուց վեց ամիս անց:
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供