Հայերեն Չինարեն Դաս 101 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 101. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի դիմում

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Ես աշխատանք եմ փնտրում
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Կարո՞ղ եք ցույց տալ Ձեր կենսագրականը:
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Ահա իմ կենսագրականը
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Կա՞ն արդյոք երաշխավորողներ, որոնց կարող եմ դիմել:
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Ահա ինձ երաշխավորների ցուցակը:
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Որքա՞ն փորձ ունեք:
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ աշխատում եք այս ոլորտում:
sān nián 3年
3 տարի
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Ես ավագ դպրոց եմ ավարտել
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Ես քոլեջ եմ ավարտել
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Փնտրում եմ կես դրույքով աշխատանք
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Ցանկանում եմ աշխատել լրիվ դրույքով
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Դուք բժշկական ապահովագրություն տրամադրու՞մ եք:
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供
Այո, այստեղ աշխատելուց վեց ամիս անց: