Հայերեն Չինարեն Դաս 79 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 79. Սնունդ՝ քանակություն և տարա

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

píng zi 瓶子
Շիշ
guăng kŏu píng 广口瓶
Անոթ
guàn tou 罐头
Թիթեղաման
hé zi 盒子
Արկղ
má dài 麻袋
Տոպրակ
bāo 包
Պայուսակ
gèng duō yī diăn 更多一点
Մի քիչ ավելի շատ
gèng duō de 更多的
Ավելի շատ
yī bù fèn 一部分
Կերակրաբաժին
yī diăn 一点
Մի քիչ
tài duō 太多
Չափից ավելի է