Հայերեն Չինարեն Դաս 2 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Չինարեն :: Դաս 2. Սկիզբ: Ես խոսում եմ մի քիչ

loading

Բառապաշար :: Չինարեն Հայերեն

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Խոսու՞մ եք անգլերեն:
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Այո, մի քիչ
shì 是
Այո
bù shì 不是
Ոչ
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Հաճելի է ծանոթանալ Ձեր հետ
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Հաճելի է տեսնել Ձեզ
xiān sheng 先生
Պարոն
nǚ shì 女士
Տիկին
xiăo jiè 小姐
Օրիորդ