Հայերեն Անգլերեն Դաս 108 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 108. Համակարգիչ՝ էլ. փոստի հետ աշխատանքի տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Word wrap
Բառերի ծալում
Cyberspace
Կիբերտարածության
Email address
Էլեկտրոնային փոստի հասցե
Address book
Հասցեների գրքույկ
Recipient
Ստացող
Spam
Թափոնափոստ
Reply to all
Պատասխանել բոլորին
Attached files
Կցված ֆայլեր
Attach
Կցել
Message headings
Հաղորդագրության վերնագրեր
Subject
Թեմա