Հայերեն Անգլերեն Դաս 105 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 105. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործման տերմիններ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Back
Հետ
Forward
Առաջ
Save
Պահել
Surf (web)
Որոնել (համացանցում)
Download
Բեռնել
Run (execute)
Աշխատացնել (կատարել)
Click
Սեղմել
Drag
Քաշել
Drop
Թողնել
Updated
Թարմացված
Update
Թարմացնել
Drop down menu
Իջնող ցանկ
Stop
Դադարեցնել