Հայերեն Անգլերեն Դաս Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 103. Զբաղվածություն՝ Ինտերնետի օգտագործում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Internet
Ինտերնետ
Link
Հղում
Hyperlink
Գերկապ
Internet service provider
Ինտերնետային ծառայությունների մատակարար
Network
Ցանց
Web site
Կայք
Web page
Կայքէջ
Web page address (URL)
Կայքէջի հասցե (URL)
Secure web site
Անվտանգ կայք
Browser
Դիտարկիչ
Search engine
Որոնողական ծրագիր
Secure server
Անվտանգ սերվեր