Հայերեն Անգլերեն Դաս 102 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 102. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի որոնում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Do you have a working permit?
Ունե՞ք աշխատանքի թույլտվություն:
I have a working permit
Ունեմ աշխատանքի թույլտվություն
I do not have a working permit
Չունեմ աշխատանքի թույլտվություն
When can you start?
Ե՞րբ կարող եք սկսել:
I pay ten dollars an hour
Մեկ ժամի դիմաց տասը դոլար եմ վճարում:
I pay ten Euros an hour
Մեկ ժամի դիմաց տասը եվրո եմ վճարում:
I pay ten reals an hour
Մեկ ժամի դիմաց տասը ռեալ եմ վճարում:
I will pay you per week
Կվճարեմ Ձեզ շաբաթական
Per month
Ամսական
Be here at 8:00 AM
Եղեք այստեղ առավոտյան ժամը 8:00-ին
Work ends at 4:30
Աշխատանքն ավարտվում է 4:30-ին
You have Saturdays and Sundays off
Շաբաթ և կիրակի օրերը հանգստյան օրեր են
You will wear a uniform
Դուք համազգեստ եք կրելու
You do it like this
Սա այսպես պետք է կատարել