Հայերեն Անգլերեն Դաս 101 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 101. Զբաղվածություն՝ աշխատանքի դիմում

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

I am looking for a job
Ես աշխատանք եմ փնտրում
May I see your resume?
Կարո՞ղ եք ցույց տալ Ձեր կենսագրականը:
Here is my resume
Ահա իմ կենսագրականը
Are there references I can contact?
Կա՞ն արդյոք երաշխավորողներ, որոնց կարող եմ դիմել:
Here is a list of my references
Ահա ինձ երաշխավորների ցուցակը:
How much experience do you have?
Որքա՞ն փորձ ունեք:
How long have you been working in this field?
Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ աշխատում եք այս ոլորտում:
3 years
3 տարի
I am a high school graduate
Ես ավագ դպրոց եմ ավարտել
I am a college graduate
Ես քոլեջ եմ ավարտել
I am looking for a part time job
Փնտրում եմ կես դրույքով աշխատանք
I would like to work full time
Ցանկանում եմ աշխատել լրիվ դրույքով
Do you offer health insurance?
Դուք բժշկական ապահովագրություն տրամադրու՞մ եք:
Yes, after six months of working here
Այո, այստեղ աշխատելուց վեց ամիս անց: