Հայերեն Անգլերեն Դաս 99 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 99. Գրասենյակ՝ գրասեղան

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

I am looking for a stapler
Ես կարիչ եմ որոնում
Thumbtack
Սլեռագամ
Pencil
Մատիտ
Book
Գիրք
Paper
Թուղթ
Notebook
Տետր
Slides
Սլայդներ
Calendar
Օրացույց
Tape
Չափերիզ
I need to find a map
Ես քարտեզ եմ որոնում