Հայերեն Անգլերեն Դաս 95 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 95. Բժշկի մոտ՝ զրույց բժշկի հետ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Do you have crutches?
Հենակներ ունե՞ք:
Sprain
Վնասվածք ձգելուց
You broke a bone
Դուք ոսկրի կոտրվածք ունեք
I need medicine for the pain
Ես պետք է ցավազրկող ընդունեմ
I do not have high blood pressure
Ես արյան բարձր ճնշում չունեմ
I am pregnant
Ես հղի եմ
I have a rash
Ցան ունեմ
The cut is infected
Կրտվածքից վարակ է անցել
Look at this bruise
Զննեք այս կապտուկը
Flu
Գրիպ
I have a cold
Ես մրսել եմ
I have chills
Ես սարսուռ եմ զգում
Where does it hurt?
Որտե՞ղ է ցավում:
Everywhere
Ամենուրեք
How long have you felt this way?
Որքա՞ն ժամանակ , որ Ձեզ այսպես եք զգում:
I have felt this way for 3 days
Ինձ այսպես եմ զգում արդեն 3 օր
Are you taking any medication?
Որևէ դեղամիջոց ընդունու՞մ եք:
Yes, for my heart
Այո, սրտային դեղամիջոց