Հայերեն Անգլերեն Դաս 91 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 91. Արձակուրդ՝ միջատներ

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

I do not like insects
Ես չեմ սիրում միջատների
Bee
Մեղու
Are there always so many flies?
Այստեղ մի՞շտ կա այսքան շատ ճանճ:
What type of spider?
Ո՞ր տեսակի սարդ:
Worm
Որդ
Butterfly
Թիթեռ
Ladybug
Զատիկ
Ant
Մրջյուն
Caterpillar
Թրթուր
Cockroaches are dirty
Ուտիճները կեղտոտ են
This is mosquito repellent
Սա մոծակազերծ միջոց է
This is insect repellent
Սա միջատազերծ միջոց է