Հայերեն Անգլերեն Դաս 90 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 90. Արձակուրդ՝ վայրի կենդանիների

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

There are many frogs here
Այստեղ կան բազմաթիվ գորտեր
Are those goats?
Սրանք այծե՞ր են:
Duck
Բադ
Can the parrot talk?
Թութակը կարո՞ղ է խոսել:
Turtle
Կրիա
Monkey
Կապիկ
Is the snake poisonous?
Օձը թունավո՞ր է:
Cow
Կով
Lizard
Մողես
Mouse
Մուկ
Crocodile
Կոկորդիլոս