Հայերեն Անգլերեն Դաս 79 Բառապաշար զարգացնելու դաս

Անգլերեն :: Դաս 79. Սնունդ՝ քանակություն և տարա

loading

Բառապաշար :: Անգլերեն Հայերեն

Bottle
Շիշ
Jar
Անոթ
Can
Թիթեղաման
Box
Արկղ
Sack
Տոպրակ
Bag
Պայուսակ
A little more
Մի քիչ ավելի շատ
More
Ավելի շատ
A portion
Կերակրաբաժին
A little
Մի քիչ
Too much
Չափից ավելի է